השבוע: פרשת כי תשא

בפרשת “כי תשא” מדובר אודות ענינים מן הקצה אל הקצה:

 • הלוחות הראשונות,
 • חטא העגל ושבירת הלוחות,
 • תיקון וכפרה על החטא ע”י תפלת משה,
 • ראיית משה כבודו של הקב”ה,
 • י”ג מדות הרחמים,
 • נתינת לוחות האחרונות,
 • עד להסיום – אודות “קרן עור פני משה”…

אף על פי שענינים אלו הם מאורעות שאירעו בהמשך אחד, מתאוררת השאלה:מדוע התורה (מלשון הוראה) מספרת לנו באריכות אודות הענינים הבלתי רצויים – ובפרט שואפילו “בגנות בהמה טמאה לא דיבר הכתוב” (ב”ב קכג, א). ואדרבה, שענינים האלה שונים לגמרי, מן הקצה אל הקצה, בריחוק הערך הכי גדול ביניהם?

גלו את התשובה וראו עוד בשיעור האינטראקטיבי המבוסס על שיחתו של הרבי לפרשת כי תשא (משיחות פרשת כי תשא, ה’תשנ”ב).

השבוע: פרשת כי תשא

בפרשת “כי תשא” מדובר אודות ענינים מן הקצה אל הקצה:

 • הלוחות הראשונות,
 • חטא העגל ושבירת הלוחות,
 • תיקון וכפרה על החטא ע”י תפלת משה,
 • ראיית משה כבודו של הקב”ה,
 • י”ג מדות הרחמים,
 • נתינת לוחות האחרונות,
 • עד להסיום – אודות “קרן עור פני משה”…

אף על פי שענינים אלו הם מאורעות שאירעו בהמשך אחד, מתאוררת השאלה:מדוע התורה (מלשון הוראה) מספרת לנו באריכות אודות הענינים הבלתי רצויים – ובפרט שואפילו “בגנות בהמה טמאה לא דיבר הכתוב” (ב”ב קכג, א). ואדרבה, שענינים האלה שונים לגמרי, מן הקצה אל הקצה, בריחוק הערך הכי גדול ביניהם?

גלו את התשובה וראו עוד בשיעור האינטראקטיבי המבוסס על שיחתו של הרבי לפרשת כי תשא (משיחות פרשת כי תשא, ה’תשנ”ב).

ראה ושתף: עוד רעיונות מתוך השיחה של הרבי

מה חדש

כיצד עשרת הדיברות כוללים את כל התורה?

"עשרת הדברות הם עיקר ויסוד בכל התורה, וכוללים כל התורה כולה" - אומר הרבי בשיחתו לפרשת יתרו (תשנ"ב). וכך כותב רש"י בפירושו: "כל תרי"ג מצוות - בכלל עשרת הדברות הן. ורבינו סעדיה פירש: "באזהרות שיסד לכל דבור ודבור מצות התלויות בו" (פרש"י משפטים כד, יב). בעל הטורים מביא לכך רמז נוסף - רמז מספרי (לחצו להמשך הרמז):

מה חדש

פרשת משפטים: שלושה שערים לעולם של שלום וחכמה

הדבר המפליא ביותר בפרשת משפטים זה התוכן של הפרשה. לאחר הסיפור העוצמתי של מתן תורה שמופיע בפרשת יתרו, היה אפשר לצפות שגם הפרשה הבאה תתעסק בעניינים נשגבים רוחניים. אבל במקום זה פרשת משפטים מפרטת מצוות ודינים העוסקים בענייני העולם, ובעיקר - בהתנהלות שבין אדם לחברו: דיני עבדים, שמירת רכוש, יחסי אנוש, התנהגות בבית הדין ועוד. עם זאת, כפי שמגלה הרבי בשיחתו, דווקא בפרשה זו יש רמז בולט לסיום זמן הגלות ותחילת הגאולה.

מה חדש

ז’ באדר: יום הולדתו של משה רבינו

הרבי: "ביום הולדתו של משה . . גובר מזלם של ישראל"

עוד בשיעורים:

חפש לפי נושא:

ראה עוד:

× רוצה לשאול אותנו?