השבוע: פרשת תרומה

הידעת שהסיפור של הסיפור של פורים 🎉 קשור לז’ באדר, יום הולדתו של משה רבינו? הפתעה: בשיחתו לפרשת תצוה מגלה הרבי את אחד מסודותיו של חודש אדר וכיצד הוא היה הגורם לניצחון היהודים בימי הפורים – ובכל הזמנים. וכמו כן:

  • מה היה “הפור” שהפיל המן?
  • מהו עניינם של הגורל והמזל?
  • מתי ולמה מתגבר מזלו של בן אדם?
  • וכיצד ניתן לשנות את המזל?

 

מדברי הרבי:

– ומזה מובן גם בנוגע להמזל דהחודש – שבחודש שנולד בו משה (“הוא ישראל”) עוזר המזל של החודש להתגברות המזל דישראל, ולכן “אדר דבריא ותקיף מזלי'” (תענית כט, סע”א), היינו, שלידת משה (“הוא ישראל”) בשבעה באדר פועלת על כל החודש שבו גובר (בריא ותקיף) מזלם של ישראל…

זאת ועוד – בשיעור האינטראקטיבי המבוסס על שיחתו של הרבי לפרשת תצוה (ה’תשנ”ב).

השבוע: פרשת תרומה

הידעת שהסיפור של הסיפור של פורים 🎉 קשור לז’ באדר, יום הולדתו של משה רבינו? הפתעה: בשיחתו לפרשת תצוה מגלה הרבי את אחד מסודותיו של חודש אדר וכיצד הוא היה הגורם לניצחון היהודים בימי הפורים – ובכל הזמנים. וכמו כן:

  • מה היה “הפור” שהפיל המן?
  • מהו עניינם של הגורל והמזל?
  • מתי ולמה מתגבר מזלו של בן אדם?
  • וכיצד ניתן לשנות את המזל?

 

מדברי הרבי:

– ומזה מובן גם בנוגע להמזל דהחודש – שבחודש שנולד בו משה (“הוא ישראל”) עוזר המזל של החודש להתגברות המזל דישראל, ולכן “אדר דבריא ותקיף מזלי'” (תענית כט, סע”א), היינו, שלידת משה (“הוא ישראל”) בשבעה באדר פועלת על כל החודש שבו גובר (בריא ותקיף) מזלם של ישראל…

זאת ועוד – בשיעור האינטראקטיבי המבוסס על שיחתו של הרבי לפרשת תצוה (ה’תשנ”ב).

ראה ושתף: עוד רעיונות מתוך השיחה של הרבי

מה חדש

כיצד עשרת הדיברות כוללים את כל התורה?

"עשרת הדברות הם עיקר ויסוד בכל התורה, וכוללים כל התורה כולה" - אומר הרבי בשיחתו לפרשת יתרו (תשנ"ב). וכך כותב רש"י בפירושו: "כל תרי"ג מצוות - בכלל עשרת הדברות הן. ורבינו סעדיה פירש: "באזהרות שיסד לכל דבור ודבור מצות התלויות בו" (פרש"י משפטים כד, יב). בעל הטורים מביא לכך רמז נוסף - רמז מספרי (לחצו להמשך הרמז):

מה חדש

פרשת משפטים: שלושה שערים לעולם של שלום וחכמה

הדבר המפליא ביותר בפרשת משפטים זה התוכן של הפרשה. לאחר הסיפור העוצמתי של מתן תורה שמופיע בפרשת יתרו, היה אפשר לצפות שגם הפרשה הבאה תתעסק בעניינים נשגבים רוחניים. אבל במקום זה פרשת משפטים מפרטת מצוות ודינים העוסקים בענייני העולם, ובעיקר - בהתנהלות שבין אדם לחברו: דיני עבדים, שמירת רכוש, יחסי אנוש, התנהגות בבית הדין ועוד. עם זאת, כפי שמגלה הרבי בשיחתו, דווקא בפרשה זו יש רמז בולט לסיום זמן הגלות ותחילת הגאולה.

מה חדש

ז’ באדר: יום הולדתו של משה רבינו

הרבי: "ביום הולדתו של משה . . גובר מזלם של ישראל"

בשיעורים הבאים:

חפש לפי נושא:

מצגות נוספות:

× רוצה לשאול אותנו?