בקרוב: י"ב-י"ג בתמוז - חג הגאולה

מדוע עצר יהושע בן נון את השמש בג’ תמוז 2488? איזה אירוע יוצא מן הכלל קרה בתיק האדמו”ר הרייץ בג’ תמוז שנת 5687? האם יש קשר בין אירועים אלו לפרשת השבוע – פרשת קרח?

 

מדברי הרבי:

– ג' תמוז הוא היום בו נשתחרר כ"ק מו"ח אדמו"ר (בשנת תרפ"ז – פרז"ת) מהמאסר בבית האסורים ("שפרלערקע" בלענינגררד), בתנאי שיסע מיד לגלות, בעיר מקלטו קרסטררמר לשלש שנים. בשעתו עדיין לא ידעו אם זהו דבר טוב וכיצד ישתלשל הדבר…

מה התגלה בהמשך? גלו את הביאור המלא של הרבי בשיעור אינטראקטיבי מרתק, המבוסס על שיחותו של הרבי לפרשת “קורח” (ה’תשנ”א).

בקרוב: י"ב-י"ג בתמוז - חג הגאולה

מדוע עצר יהושע בן נון את השמש בג’ תמוז 2488? איזה אירוע יוצא מן הכלל קרה בתיק האדמו”ר הרייץ בג’ תמוז שנת 5687? האם יש קשר בין אירועים אלו לפרשת השבוע – פרשת קרח?

 

מדברי הרבי:

– ג' תמוז הוא היום בו נשתחרר כ"ק מו"ח אדמו"ר (בשנת תרפ"ז – פרז"ת) מהמאסר בבית האסורים ("שפרלערקע" בלענינגררד), בתנאי שיסע מיד לגלות, בעיר מקלטו קרסטררמר לשלש שנים. בשעתו עדיין לא ידעו אם זהו דבר טוב וכיצד ישתלשל הדבר…

מה התגלה בהמשך? גלו את הביאור המלא של הרבי בשיעור אינטראקטיבי מרתק, המבוסס על שיחותו של הרבי לפרשת “קורח” (ה’תשנ”א).

עוד בשיעורים:

חפש לפי נושא:

ראה עוד: